Tuesday, September 25, 2007

TRANSPARENTNO KONVERGENTNO

KO SLUSHA JEREMICA SA PREGOVORA U NJUJORKU, MORA DA KONSULTUJE VUJAKLIJU...

KONVERGIRATI ( NL.CONVERGERE ): PRIBLIZAVATI SE UZAJAMNO, STICATI SE, fig.STREMITI ISTOM CILJU pr.KONVERGENTAN

A "GOOD OL' VUJA" NA VEC NA SLEDECIM STRANAMA OBJASHNJAVA-

KOHABITACIJA ( L. COHABITATIO ): STANOVANJE ZAJEDNO, ZIVOT UDVOJE, SNOSHAJ, SPOLNO OPSHTENJE

1 Comments:

Anonymous Ana said...

U vezi kohabitacije: povezano je, ali ne obavezno. Zajednicko stanovanje i obavljanje domacih funkcija cini domacinstvo. A brak, po Andjelki Milic, cine tri elementa: kohabitacija - kopulacija - legitimacija (drustveno priznanje). U svakom slucaju, sve su to bliski odnosi:)

7:18 PM  

Post a Comment

<< Home