Thursday, October 18, 2007

ŠVARCI


Termini “mama i tata”, kao i “muž i žena” efikasno su zabranjene u kalifornijskim školama zakonom koji je potpisao guverner Kalifornije Arnold Švarceneger.


Švarceneger je svojim potpisom takođe naredio državnim školama da omoguće dečacima da koriste ženske toalete i svlačionice i obrnuto, ukoliko oni to žele.


“Šokirani smo i užasnuti jer je guverner ovime napao tradicionalne porodične vrednosti u Kaliforniji”, izjavila je Karen Ingland, izvršni direktor Instituta Kapitol Risors.“Tom odlukom, guverner Švarceneger poručuje roditeljima da su njihove vrednosti irelevantne. Mnogi roditelji neće imati drugog izbora nego da povuku svoju decu iz državnih škola koje su sada postale centri za seksualnu indoktrinaciju”. “Švarceneger je prepustio decu u ruke onih koji će ih upoznati sa alternativnim seksualnim načinom života”, izjavio je Rendi Tomason, predsednik Kampanje za decu i porodicu, koja se protivila planovima. “To znači da će i deca starosti od pet godina biti mentalno zlostavljana u školskim učionicama”. “Treba da je sramota Švarcenegera i demokratske političare što su osigurali da svaka kalifornijska škola postane homoseksualni-biseksualni-transeksualni centar za indoktrinaciju”, rekao je on. Zakon koje je odobrio Švarceneger uključuje i SB777, koji zabranjuje bilo šta u državnim školama što bi moglo biti protumačeno kao negativno nastrojeno prema homoseksualnosti, biseksualnosti i drugim alternativnim životnim izborima. Međutim, nema slične zaštite za učenike sa tradicionalnim ili konzervativnim načinom života ili verovanjima. “SB777 će za rezultat imati diskriminaciju u suprotnom pravcu i to prema učenicima koji poštuju religiozne i tradicionalne porodične vrednosti”, kaže Meredit Turni iz Instituta Kapitol Risors. “Ovi učenici su izgubili svoj glas što je direktna posledica neverovatne odluke guvernera”. “Roditelji žele da budu uvereni da će njihova deca ići u školu da nauče osnove čitanja, pisanja i aritmetike, ne socijalne indoktrinacije koja predstavlja alternativne seksualne načine života”.

2 Comments:

Anonymous sit-a-bit said...

"alternativni seksualni nacini zivota"... ili "alternativni zivotni izbor"...

7:09 PM  
Anonymous Tijana Kojovic said...

Ma u pitanju je patka. Web-site World.Net.Daily.com, koga neki s pravom zovu World.Nut.Daily.com, preneo je svoje tumacenje zakona: da namecee zabranu upotrebe termina "mama", "tata", "muz" i "zena", te da kao namece decacima da piske u zenskom WC-u i obrnuto, a u stvari zakon ne kaze nista od toga. Zakon samo menja odredjene definicije u kontekstu zabrane diskriminacije, koja je vec i ranije postojala. Tako je na pr. stara definicija pojma "Sex" koja je gasila "Sex means the biological condition or quality of being a male or female human being", zamenjena novom: ""Gender" means sex, and includes a person's gender identity and gender related appearance and behavior whether or not stereotypically associated with the person's assigned sex at birth." Proveriti na http://info.sen.ca.gov/pub/07-08/bill/sen/sb_0751-0800/sb_777_bill_20070223_introduced.html

11:47 PM  

Post a Comment

<< Home