Thursday, March 09, 2006

Mit i ironija

Fotografije Ivana Zupanca u Galeriji SKC-a*


U Velikoj Galeriji SKC-a otvorena je izložba “Zlatni presek” mladog beogradskog fotografa Ivana Zupanca. Seriju fotografija obeležava lajt-motiv krsta na Hramu Svetog Save, I profanih, svakodnevnih objekata koji, se nalaze ispod njega –
( telefonske govornice, kante za smeće, gradilišta…).

Neposrednu inspiraciju umetnik je našao živeći na Čuburi, gledajući kako se krst, delo tragično preminulog Nebojše Mitrića, menja u odnosu na ugao posmatranja, I vremenom postaje neizostavni deo horizonta ovog kraja grada.

Ivan Zupanc, rođen 1980, nije nepoznat publici koja prati vizuelne umetnosti – pažnju javnosti privukao je radom “Ispovest jedne zvezde”, koji je prikazan na prošlogodišnjem Oktobarskom salonu. Predstavnik je nove generacije autora I kako kaže želi da njegova umetnost menja svest i pruža radost. Na pitanje o stanju u kulturi koje zatiče na putu svoje afirmacije duhovito odgovara Ne zanima me ko je kriv za trenutno stanje na umetničkoj sceni. Kad sam bolestan ja mislim o zdravlju.


„U radu Ivana Zupanca, mit, epifanija i ironija su nerazdvojivo povezani. Prikazujući prizore pojavljivanja simbola vere u okvirima banalne svakodnevice, on postavlja niz pitanja, od klasičnih teoloških, tipa „da li je svakodnevlje sposobno za samotranscendenciju?“, pa do realpolitčkih, tipa „da li je nametanje simbola koji proklamuju stavove jedne od mnogih verskih grupa u javnoj sferi, i njegova dominacija u javnom prostoru, demokratska, te i u skladu sa aktuelnim političkim stremljenima i procesom normalizacije?“ – piše istoričar umetnosti Stevan Vuković u katalogu, čime na najbolji način preporučuje ovu izložbu onima koji su sposobni da pronađu uzvišeno u, naočigled banalnom, i da ironizuju mitologiju.

“Zlatni presek” u SKC-u traje do 12.marta.

*tekst objavljen u Glasu javnosti na petnaestogodisnjicu Devetog marta

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

jel Ivan Zupanc neki rod Gregoru Zupancu?

10:27 PM  
Anonymous Anonymous said...

rodjeni brat

1:27 PM  

Post a Comment

<< Home