Wednesday, June 13, 2007

OBAVEZNO!GDE SU BILI ŠTA SU RADILI


Nedelja 17. jun 19h
Kulturni Centar Rex
Jevrejska 16


NEW YORK, NEW YORK, NEW YORK
Svoja iskustva u saradnji i utiske o umetničkoj sceni u Njujorku predstaviće nam Zorana Đaković, stručna saradnica u Kulturnom Centru Beograda i Aleksandar Maćašev, umetnik i dizajner. Oboje su u Njujorku i Americi bili tokom nekoliko meseci krajem prošle godine iz ličnih i profesionalnih razloga a na kulturnu i umetničku produkciju Njujorka i drugih američkih gradova gledali su iz donekle različitih perspektiva – Zorana iz organizacione i produkcijske a Aleksandar iz stvaralačke - autorske.


Aleksandar Maćašev publici će se obratiti "neopštim" mestima vezanim za Ameriku, slično utiscima koje je prenosio čitaocima B92 sajta na svom blogu Americana Tidbits - ''Male i neobične "Wendersovske" stvari koje najbolje upamtite u susretu sa stranom kulturom!''. Itinerer vizuelne kulture Amerike na osnovu utisaka iz mnogih mesta kroz koje je Aleksandar prošao: Orlando, Seattle (gde je predavanjem gostovao na AIGA (American Institute for Graphic Arts), Philadelphia, Washington, Pittsburgh, Cape Hatteras, Cape Cod, Richmond, New York, Boston.
Na prezentaciji će biti i gost iznenađenja, koji će doprineti još raznovrsnijoj interpretaciji bivanja i bavljenja u današnjem Njujorku...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home